Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Klíčové aktivity

 

 • Analýza potřeb na trhu práce
 • Využití zahraničních zkušeností
 • Problémově orientovaná modulární struktura
 • Formální a obsahové změny jednotlivých předmětů
 • Komplexní elektronická podpora výuky a ověřování znalostí
 • Posílení praktických dovedností
 • Realizace a evaluace nových studijních plánů
 • Publicita

 

 • Akce a semináře
 • Akce a semináře
 • Cíl projektu
 • Klíčové aktivity
 • Personální obsazení
 • Partneři projektu
 • Dokumenty ke stažení