Motivační obrázek
Krátký popis projektu
 

Základní informace o projektu

Název projektu Zavedení problémově orientovaného vzdělávání do studijních plánů strojního inženýrství
Číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0406
Zkrácený název projektu Problem Based Learning
Název projektu anglicky Introduction of Problem Based Learning to Mechanical Engineering Curricula
Datum zahájení projektu 18.5.2009
Datum ukončení projektu 30.4.2012
Doba trvání projektu 36 měsíců

 

Žadatel projektu

Název subjektu Vysoké učení technické v Brně
Právní forma Vysoká škola
00216305
DIČ CZ00216305
Plátce DPH Ano
Je plátcem DPH ve vztahu
k aktivitám projektu
Ne
Počet zaměstnanců 2454
Typ žadatele Vysoké školy (podle zákona č. 111/1998 Sb.)

 

Operační program

Číslo operačního programu CZ.1.07
Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy 7.2
Název prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj
Číslo oblasti podpory 7.2.2
Název oblasti podpory Vysokoškolské vzdělávání
Číslo výzvy 07
Název výzvy Žádost o finanční podporu z OP VK - IP - oblast podpory 2.2
Typ projektu IP - ostatní
Kód prioritního tématu 72
Název prioritního tématu Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvýšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku.
Typ území Město

 

 

  • Akce a semináře
  • Akce a semináře
  • Cíl projektu
  • Klíčové aktivity
  • Personální obsazení
  • Partneři projektu
  • Dokumenty ke stažení